FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akt (husserl, e.)

akt ( Husserl, E.)

- intencionálny zážitok vedomia, ktorý sa vzťahuje na určitý predmet napr. tak ako pri predstave alebo nejakým iným analogickým spôsobom.

V aktoch je prameň všetkých jednotiek platnosti, ktoré sú korelátom myslieceho (subjektu) ako predmety myslenia (19) a poznania (19) alebo ak dôvody a zákony, vysvetľujúce tieto predmety, ako teória vedy týchto predmetov. V týchto aktoch je aj prameň príslušných všeobecných a čistých ideí, ktorých súvislosti (v zmysle ideálnych zákonitostí) chce vypracovať čistá logika a ktorých vyjasnenie chce podať teória poznania. Akt je zážitok, ktorého svojráznosť sa usiluje zistiť fenomenológia ( L31;453).akt (Husserl, E.)>