FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akríbia

akríbia (gr.) akríbia (FT)

- dôkladná starostlivosť, úzkostlivá presnosť skúmania, vedecká presnosť a starostlivosť, dôkladnosť.