FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akreditív

akreditív

- poverovací list (poukáľka), ktorým banka dáva príkaz inej banke, aby majiteµovi akreditívu alebo osobe poverenej v akreditíve vyplatila na preukaz totoľnosti (alebo iné doklady) sumu uvedenú v akreditíve buď naraz, alebo po častiach ( L216;12).