FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akontácia

akontácia

- prvá splátka kúpnej ceny pri podpise zmluvy alebo neskôr, ale vždy pred odovzdaním predmetu kúpy ( L216;12).