FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akcident

akcident akcident (FT)
= akcidens

- sprievodná, druhotná, vedľajšia črta; akcidencia; nepredvídaná udalosť, príhoda. Zložka reálne existujúcich vecí, ktorá môže byť iba na inom ( L467; 9).akcident>