FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akademický

akademický akademický (FT)

- týkajúci sa akadémie; vysokoąkolský; majúci vzdelanie z akadémie výtvarných umení; učený; vedecky triezvy, prísny; teoretický.