FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akadémia platónska - odkazy

Akadémia platónska - odkazy

akadémia
Akadémia platónska florentská

filozofia antická
filozofia grécka
filozofia helenistická
filozofia starogrécka

Nová Akadémia

Platon
platonizmus
platonizmus stredný

Stará Akadémia
Stredná Akadémia

zoznam zdrojov platónskej Akadémie