FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aikido

aikido (jap.)

- cesta božskej harmónie - moderná japonská sebaobrana bez použitia zbraní. Zakladateľom je Morihei Uyeshiba.

Ai - harmónia; Ki - duch a sila; Do - cesta, filozofický princíp, zásady.

Útočníkovi sa nekladie odpor, uplatnením uhýbacích manévrov a (zdanlivého) ustupovania (vzdania sa) sa zasadzujú údery na ťažiskové miesta súpera ( L658;20).