FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Agricola, r. - zoznam diel

Agricola, R. - zoznam diel

De inventione dialectica libri III (Tri knihy o dialektickej metóde myslenia), 1523 / hlavné filozofické dielo

De formando studio (O usporiadaní štúdia), 1539