FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Agresológia

agresológia

- interdisciplinárne odvetvie, ktoré sa zaoberá rôznymi formami násilia z biologického, psychického, sociálneho a právneho hµadiska (od trestného práva po medzinárodné právo) ( L1032;144).