FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Agogika

agogika (gr. agogé - vedenie, výchova, disciplína a spôsob života)

- všeobecná teória vychovy, ktorá sa zaoberá jej podstatou v dimenzii celoživotnej.