FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Agnisára

agnisára ( sanskr.)

- preèistenie ohòom ( L850;230).