FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Agens

agens (lat. z agere = uviesť do pohybu)

- hybná sila, pôsobiaca podstata, činiteľ, pôvodca; v chémii: činidlo; v jazykovede: pôvodca slovesného deja; v medicíne: príčina chorobného diania pôvodca nákazy, napr. infekčný agens.