FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Agenda

agenda

- súhrn úloh zamestnanca; okruh pôsobnosti, rozsah činnosti úradu, spolku; cirkvi: príručná liturgická kniha; súhrn bohoslužobných úkonov ( L715;22).