FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Afikovať

afikovať ( lat.)

- pridávať; pôsobiť, vzbudzovať, podnecovať. Podľa Kanta musí predmet, ktorý má byť poznaný, určitým spôsobom afikovať mysel, any moholo byť poznaný.