FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aferentácia spätná

aferentácia spätná

- reflexný oblúk uzavretý spätnou väzbou; článok reflexného diania, ktorý premieňa reflexný oblúk na v seba uzavretý funkčný kruh. Spočíva v tom, že príslušné receptory spätne informujú o efektorických úkonoch jednotlivých efektorov, čím sa zabezpečuje stála kontrola reakcií organizmu z hľadiska ich primeranosti a účelnosti. Spätnú aferentáciu tak možno - abstrahujúc od jej zvláštnych neurofyziologických vlastností - označiť v zmysle kybernetiky ako spätnú väzbu ( L646;118).