FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Afektivita

afektivita

- súhrn afektov.

Súhrn emócií, citov, vášní atď. u jedného a tohoto istého jedinca