FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Afekcia

afekcia

- účinok afektu; základnými afekciami sú slasť a bolesť, a to vo vedomí i nevedomí.

V širšom zmysle náklonnosť - trvalejší cit, smerujúci k druhému človeku vyvolaný vonkajšou príčinou, avšak menej silný ako vášeň ( L719;8)

Pozri: afektácia.