FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Adventisti siedmeho dňa

adventisti siedmeho dňa

- sa odlúčili od baptistov a sú im blízki svojím poňatím. Zdôrazňujú očakávanie druhého príchodu (adventus = príchod) Kristovho (ody\tiaľto aj názov 'advetisti').

Ich texty podrobne vykresľujú priebeh posledných udalostí dejín sveta. Okrem toho adventisti zdôrazňujú, že aj kresťania sú povinní dodržiavať niektoré starozákonné pravidlá, ktoré ostatní nepovažujú za záväzné (sobota, čisté a nečisté pokrmy) ( L429;75).