FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Adresár

adresár (fr.)

- zoznam adries; vo výpočtovej technike: zoznam súborov na pamä»ovom médiu, napr. na diskete, pevnom disku.