FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Adolescencia

adolescencia

- vývojové obdobie medzi pubertou a ranou dospelosťou, charakterizované konsolidovaním duševného života (proti krízam a labilite puberty), kryštalizáciou postojov a názorov, najmä rozumovým psychickým zrením. Dochádza k rozvinutiu saebavedomia , sebaistoty, samostatnosti, jastva a k integrácii osobnosti. Jedince dosahuje už takmer vrchol rozumových schopností, uroveň inteligencie tohto obdobia sa v ďalšom živote prekračuje len výnimočne ( L951;16).