FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Adjustácia

adjustácia

- vpravovanie sa do niečoho; aktivita človeka pri pokusoch zvládnuť nové sociálne situácie, snaha meniť svoje konanie tak, aby jedinec obstál napríklad pri nástupe do novej školy, do nového pracovného prostredia, do nového zamestnania.

Termín adjustácie je užší než termín adaptácie.