FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Adaptácia sociálna

adaptácia sociálna

- interakčný proces odohrávajúci sa medzi subjektom adaptácie ( jedincom, sociálnym útvarom) a prostredím, ktorým sa subjekt adaptácie vyrovnáva s novými alebo zmenenými faktormi sociálneho prostredia, a do tohto prostredia sa začleňuje ( L951;11).