FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Adaptácia (parsons, t.)

adaptácia ( Parsons, T.)

- základná funkcia sociálnych systémov zameraná na dosiahnutie konformity konania, myslenia, výkladu sveta, mravnych postojov a pod. jednotlivcov a skupín v rámci prirodzených i kulturnych daností.