FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Acidifikácia

acidifikácia ( lat.)

- proces okysľovania; znečistenie ovzdušia oxidom siričitým. Prebytok síranov aniónov sa vzdušnou vlhkosťou zmení na roztok alebo kvapky kyseliny sirovej, tzv. kyslý dážď ( L715;17).