FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abysopelit

abysopelit (gr.)

- usadenina, ktorá vznikla v hlbokomorskej oblasti.