FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abúlia

abúlia (gr.)

- patologická porucha psychickej regulácie činnosti. Prejavuje sa ako nedostatok podnetov k činnosti, ako neschopnosť jedinca rozhodovať sa a správne konať napriek tomu, že si uvedomuje nevyhnutnosť tejto činnosti. Abúliu treba odlišovať od slabej vôle ( L222;7).