FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abubacer

Abubacer pozri: Ibn Tufajl