FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abtest

abtest (lat.)

- podpis prednášajúceho v indexe, ktorý potvrdzoval účasť na prednáškach.