FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Absurdita

absurdita (lat.)

- odporujúce logickým zákonom; vnútorne rozporné; nezmyselnosť, absurdnosť.

Pojem absurdity je dôležitým pojmom v existencializme: podľa existencializmu sa absurdita stáva príznakom ľudského postavenia vo svete v okamihu, keď človek nečakane nahliadne zmysel sveta odlišný od doterajších výkladov. Podľa A. Camusa - ak vychodiskom z absurdnej situácie nemá byť samovražda, treba absurdnú situáciu zvládnuť, čo umožňuje revolta: nesúhlasiť s absurdnou situáciou, no neutekať pred ňou. Revolta odhalí čistý plameň života, ktorý už nekladie otázky a ktorý teraz, keď už na ničom nezáleží, človeku plne patrí.