FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abstrakt

abstrakt (lat.)

- stručný vý»ah z obsahu článku, kapitoly alebo knihy, ktorý zachytáva podstatné údaje s presným udaním prameňa; stručný referát; zhrnutie, resumé.