FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abstrakcia generalizujúca

abstrakcia generalizujúca = zovšeobecňujúca abstrakcia

- abstrakcia, ktorá oddeľuje nepodstatné vlastnosti vecí, vzťahov atď. a vyčleňuje podstatné ( L645;29).