FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abstenova»

abstenova» (lat.)

- zrieknu» sa, vzda» sa, zdrľa» sa hlasovania.