FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Sprįva
Zoznam A

Absolvova»

absolvova» (lat.)

- skonči» ¹kolu; vykona».