FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Absolvent

absolvent

- ten, kto splnil všetky podmienky dokončenia štúdia na strednej škole a na vysokej škole, v kurze alebo inom vzdelávacom programe a získal patričné osvedčenie ( L1039;15).absolvent>