FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Absolútno (kant, i.)

absolútno ( Kant, I.)

- nemoľno vôbec dosiahnu»; je nepoznateµné (cf. L262;4 L719;7).