FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Absenteizmus

absenteizmus (lat.)

- sústavná nepritomnosť; opúšťanie veľkostatkov majiteľmi, napr. v Írsku začiatkom 19. stor.; neplnenie občianskych povinností.