FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abscisa

abscisa (lat.)

- súradnica x - vodorovná z dvoch kolmých sdúradníc; úsečka.