FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abrogácia

abrogácia (lat.)

- zru¹enie právnej normy v celom rozsahu.