FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abrahamffy, j.

Abrahamffy, Ján (1662 Nové Mesto n. Váhom - 16. 4. 1728 Skalica)

- slovenský spisovateľ, autor prvej tlačenej slovenskej katolíckej modlitebnej knižky. Študoval na filozofickej fakulte v Trnave, kde dosiahol hodnosť bakalára filozofie (1680), stal sa svetským klerikom (1682) a františkánskym novicom v Hlohovci (1684). Filozofické vzdelanie si dopĺňal v Skalici (1685-86) a obdobie školskej prípravy zavřšil štúdiom teológie v Uherskom Hrradišti (1687-88) a Hlohovci (1689). Pôsobil ako františkánsky kazateľ.