FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ablegácia

ablegácia (lat.)

- vypovedanie, vyobcovanie.