FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ablaut

ablaut (nem.)

- striedanie samohlások v totoľných slabikách slov, od pôvodu príbuzných.