FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abjudikova»

abjudikova» (lat.)

- súdne neprizna» nárok; zamietnu» ľalobu.