FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abjudikácia

abjudikácia (lat.)

- súdne priznanie, neuznanie nároku; zamietnutie ľaloby súdom.