FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abiogénny

abiogénny (gr.)

- vzniknutý anorganickými procesmi bez úcasti organizmov; opak: biogénny.