FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abiogenéza

abiogenéza (gr.)

- bezprostredný vznik organizmov z neživej hmoty za súčasných podmienok života na Zemi.