FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aberácia

aberácia

- odchýlka, menšia alebo váčšia nepravideľnosť (odchýlenie sa) od normy.