FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abeceda morseho

abeceda Morseho

- sústava telegrafných signálov zodpovedajúcich písmenám, čísliciam a iným znakom, ktoré sa používajú pri písaní; je to sústava bodiek a čiarok:

a .- p .- -. 6 -....
b -... q - -.- 7 - -...
c -.-. r .-. 8 - - -..
d -.. s ... 9 - - - -.
e . t - 0 - - - - -
f ..-. u ..- bodka .....
g - -. v ...- čiarka - -..- -
h .... w .- - otáznik ..- -..
ch - - - - x -..- znamienko rovnosti -...-
i .. y -.- - úvodzovky .-..-.
j .- - - z - - .. pomlčka -....-
k -.- 1 .- - - - dvojbodka ---...
l .-.. 2 ..- - - bodkočiarka -.-.-.
m - - 3 ...- - zátvorka -.- -.-
n -. 4 ....- zlomková čiara -..-.
o - - - 5 .....