FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abdikácia

abdikácia (lat.)

- zrieknutie, odstúpenie, vzdanie (napr. trónu, funkcie, úradu) z dôvodov osobných, hospodárskych, politických a pod. ( L163;27).