FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abasi

abasi (arab.) = abbasi

- veµmi kvalitná egyptská vlna; iránsky peniaz malej hodnoty; iránska hmotnostná jednotka na perly rovnajúca sa 145,8 mg.